نفت، گاز و پتروشیمی
دیدگاهان نوین چه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به فعالین این صنعت ارائه کند؟

پس از آخرین خصوصی‌سازی‌های انجام شده در صنعت نفت، که آخرین آن اصلاح قراردادهای اکتشاف و بهره‌برداری تحت عنوان IPC بوده است، طیف گسترده‌ای از زنجیرة فعالیت در صنعت نفت و گاز در کشور قابلیت ورود بخش‌ خصوصی را به دست آورده است. در چنین شرایطی نیاز به دریافت خدمت تخصصی از بالادستی تا پایین دستی نفت و گاز، یکی از نیازهایی است که بر اهمیت آن افزوده شده و مراجعه برای دریافت آن به دیدگاهان نوین افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که کار گروه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دیدگاهان نوین، با وظیفة تجمیع و مدیریت دانشِ تخصصی و تجربة فعالیت سازمان در این صنعت شکل گرفته و برای نیازهای مشاوره‌ای مشتریان دیدگاهان نوین راه‌حل‌های اختصاصی ارائه می‌کند. از بررسی بازار فروش محصولات و ارائة پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اتحادهای شرکتی برای تکمیل زنجیرة ارزش گرفته تا تمهید راه‌حل‌های اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی از طریق بانک‌های بین‌المللی، خدماتی است که قابلیت ارائة آن در دیدگاهان نوین توسعه یافته است.

چرا دیدگاهان نوین؟

نگاه تخصصی و مترکز دیدگاهان به این صنعت و تعریف آن به عنوان یکی از صنایع ویژة خود، در کنار تجربة قابل قبول در طی گسترده‌ای از خدمات قابل ارائه در این حوزه، دو مزیت اصلی دیدگاهان نوین برای ارائة این خدمت به شما خواهد بود.

  • تجارب دیدگاهان نوین در این صنعت

    دیدگاهان نوین طی دورة محدود فعالیت خود، خدمات مختلفی به شرکت‌های فعال در حوزة نفت، گاز و پتروشیمی اطلاعات ارائه کرده که شامل ارائة خدمت به بیش از 80 پروژه در حوزه‌های ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزش‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. خدماتی که در قالب درخواستهایی مانند اخذ موافقت اصولی یا مجوز فعالیت، اخذ تسهیلات از بانک‌ها، ارزشگذاری برای انجام معاملات بلوکی، پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ... اجرایی شده است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائه خدمات در این صنعت

    مشاوره متمرکز و اختصاصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توسط دیدگاهان نوین، منجر به تخصصی‌ و حرفه‌ای‌شدن ارائة خدمات به این صنعت شده است. از طرف دیگر پوشش کامل و جامع خدمات مشاورة مالی مورد نیاز فعالین این صنعت به مزیتی تبدیل شده است که یافتن مشابهی برای آن در بازار آسان نیست.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر

    برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعة کسب و کار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1392/08/30
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/02/10
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/05/27
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/06/18
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/06/01
کارفرما: توسعه صنعت و معدن تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1394/04/06
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/06/02
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/07/14
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/03/10
کارفرما: خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر
خدمت ارائه شده: ارزشگذاری
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/07/06
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: پاییز 1395