نظارت بر طرح ها
تعریف خدمت

در این خدمت، نظارت بر اجرای طرح‌های اقتصادی و غیرانتفاعی از جنبة مالی اعمال می‌شود. دیدگاهان نوین به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه بر بخش‌های مختلف پروژه از منظر مالی نظارت می‌کند. این نظارت شامل نظارت بر هزینه کردن منابع مالی، هزینه‌کرد تسهیلات بانکی، بررسی صحت و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی، بررسی روند سودآوری طرح، جلوگیری از بهره‌برداری‌های شخصی و نظارت بر تعهدات مالی طرفین خواهد بود. ارائة این خدمت مستلزم تسلط همزمان به مباحث مالی و فنی پروژه است.

کاربردهای این خدمت

سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان طرح‌های تولیدی و خدماتی، قبل و پس از بهره‌برداری از پروژه می‌توانند برای اطمینان از صحت روند مالی و عملیاتی اجرای پروژه‌ها و بهبود سرعت اجرا از این خدمت استفاده کنند. پس از شروع بهره‌برداری از پروژه نیز برای بررسی تطبیق صورت‌های مالی، به منظور اطمینان از صحت فرآیندهای عملیاتی شرکت، می‌توان از ناظران مالیِ مسلط به فرآیندهای عملیاتی استفاده نمود؛ ارتقای سلامت مالی پروژه، همگام با کاهش هزینه‌ها و اتلاف منابع از کابردهای این خدمت به حساب می‌آید.

شرایط استفاده از این خدمت

کلیه‌ی افراد حقیقی و حقوقی، برای افزایش بازدهی و اطمینان از صحت روند اجرای پروژه می‌توانند از خدمات نظارت بهره‌مند شوند. همچنین کلیة شرکت‌های خدماتی و تولیدی (صنایع، بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های خصوصی) که توسعة تمام یا بخشی از پروژة خود را برون‌سپاری کرده‌اند، میتوانند خدمات تخصصی دیدگاهان نوین در این حوزه بهره ببرند.

چرا دیدگاهان نوین؟

دیدگاهان نوین به عنوان شرکتی فعالی در حوزة مشاور سرمایه‌گذاری، با مزیت محوری تخصص در حوزة مالی و سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها و افراد، با توسعة دانشِ فنی و صنعتی تلفیق دانش و تخصص لازم برای ارائة این خدمت را به دست آورده است. در طی مدت ارائة این خدمت تجربة ارتباط عملیاتی با صنایع نیز محصولی پخته و قابل قبول برای مشتریان فرآهم کرده که در مقایسه با ارائه‌دهندگان دیگر این خدمت در کشور قطعا رقابتی و جذاب است.

  • تجارب دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    دیدگاهان نوین در طی 3 سال اخیر فعالیت خود مسئولیت نظارت بر 30 پروژه را در صنایعی مانند: 1- کشاورزی و دامپروری، 2- نفت، گاز و پتروشیمی، 3- صنعت ساختمان، و 4-خودرو و قطعه سازی را بر عهده داشته است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    نیروی انسانی دیدگاهان نوین دارای طیف کاملی از تخصص‌های مورد نیاز برای ارائة این خدمت هستند. افرادی با تخصص‌هایی در حوزة مهندسی مجهز به دانش مالی و حسابداری. از طرف دیگر ارتباط گستردة دیدگاهان نوین با طیف وسیعی از مشاوران و کارشناسان رسمی در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی، از جمله مزایای دیدگاهان نوین در ارائة خدمت نظارت بر طرح‌های اقتصادی است. مزیتی اغلب ارائه دهندگان این خدمت فاقد آن هستند.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر

    برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعة کسب و کار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: معادن و فلزات
تاریخ ارائه: 1393/03/05
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1392/08/30
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/02/10
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1393/08/21
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/05/27
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/08/12
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1393/06/18
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/08/06
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح ها
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/06/16
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533