مشاوره عرضه و پذیرش
تعریف خدمت

برای ورود شرکت‌ها به بازار بورس و فرابورس و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن، مانند کسورات مالیاتی، افزایش قابلبیت‌های تأمین مالی و … استفاده از خدمات مشاورة پذیرش الزامی است. پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس به انجام فرآیندها و اقداماتی نیاز دارد که تسلط بر آن می‌تواند نقش موثری در تسریع روند پذیرش شرکت ایفا کند؛ بررسی شرایط و مدارک، تعامل با هیأت پذیرش، تغییر اساسنامه، به اساس‌نامة مصوب سازمان بورس، ثبت اطلاعات در سامانة کدال، درج نماد شرکت در تابلو، ارزشیابی و در نهایت عرضة اولیة سهام، از جمله گام‌هایی است که شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس بایستی طی نمایند. بنابراین استفاده از خدمات شرکت‌های مشاور پذیرش نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه می‌توان با استفاده از خدمات شرکتی با تجربه در این امر از زمان و هزینه‌های شرکت برای طی کردن این فرآیند بکاهد.

کاربردهای این خدمت

ورود به بازارهای خودانتظام مالی مانند بورس و فرابورس، مزایا و جذابیت‌هایی برای شرکت‌ها دارد. از آن جمله می‌توان به تقویب برند و اعتبار شرکت، توسعة قابلیت‌های تأمین مالی شرکت، کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت، استفاده از کسورات مالیاتی، تعیین ارزش بازاری سهام شرکت و … اشاره کرد.

شرایط استفاده از این خدمت

کلیة شرکت‌های تولیدی و خدماتی برای ارزیابی امکان حضور در بازارهای بورس و فرابورس می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای دیدگاهان نوین برای مشخص شدن وضعیت و قابلیت‌های پذیرش خود مطلع شوند. در این زمینه نکتة قابل توجه این است که اصولا هر شرکتی، با توجه به ویژگی‌هایی مانند سودآوری یا ضررده بودن، مدت فعالیت، حجم سرمایه، تعداد سهامداران و … جایگاهی در یکی از تابلوهای بورس یا فرابورس خواهد داشت، مسئله یافتن جایگاهی مناسب به تناسب وضعیت شرکت است. پس از تصمیم قطعی در مورد اقدام برای پذیرش در بورس یا فرابورس نیز کارشناسان دیدگاهان نوین تا آخرین مرحله و پذیرش قطعی، روند پیشرفت کارها و رفع مشکلات احتمالی را بر عهده خواهند داشت.

 چرا دیدگاهان نوین؟

دیدگاهان نوین با وجود در اختیار داشتن دانش و تخصص لازم برای ارائة این خدمت، به تازگی اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای ارائة آن نموده و در طی مدتی کوتاه تجارب قابل ملاحظه‌ای نیز به دست آورده است. استراتژی دیدگاهان نوین در تکمیل تمامی خدمات مالی مورد نیاز مشتریان خود و بی‌نیاز کردن مشتریان به مراجعه به سایر ارائه‌کنندگان خدمات، یکی از دلایل ارائة این خدمت بوده است. از مزایای دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت، هزینة رقابتی آن در مقایسه با رقباست. بنابراین با دریافت این خدمت از دیدگاهان نوین، از طرفی می‌توانید بر روی کیفیت خدمات ارائه‌شده حساب کنید و از طرف دیگر این خدمت را با نرخی رقابتی به دست آورید.

  • تجارب دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    دیدگاهان نوین در اولین سال ارائة این خدمت در سال 95 ، مشاورة پذیرش شرکت‌های مبین وان کیش، ارتباطات رهکام ایرانیان و توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا را بر عهده گرفته است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائة این خدمت

    اگر شما مشتری سایر خدمات دیدگاهان نوین هستید، نیازی نیست برای دریافت این خدمت به سایر شرکت‌ها مراجعه کنید. ارتباط قبلی شما با دیدگاهان نوین و اطلاعات پیشین ارائه شده روند دریافت این خدمت را برای شما تسهیل خواهد کرد. اگر برای دریافت این خدمت به دیدگاهان نوین مراجعه نمونه اید نیز می‌توانید بر روی کیفیت قابل مقایسة ارائة این خدمت در دیدگاهان حساب کرده و از طرف دیگر هزینه‌ای کمتر از رقبا برای دریافت این خدمت بپردازید.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر

    برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با آقای صانعی، مدیر سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: تابستان 1395
کارفرما: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: تابستان 1395
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: مشاوره عرضه و پذیرش
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: پاییز 1395