بهداشت، درمان و دارو
دیدگاهان نوین چه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به فعالین این صنعت ارائه کند؟

گسترش نیاز به خدمات درمانی مناسب در کنار عدم ساماندهی مناسب سرمایه‌ها و منابع کشور در راستای نیازهای درمانی موجود، نیاز به مشاوره‌ی مالی تخصصی در صنعت بهداشت، درمان و دارو را گسترش داده است. در این راستا دیدگاهان نوین برنامه‌ی خود در راستای توجه تخصصی به این صنعت را اجرایی کرده است. در این بسته‌ی خدماتی مانند توسعه‌ی برنامه کسب‌وکار و مشاوره برای سرمایه‌گذاری در تأسیس بیمارستان، ارزش‌گذاری خدمات درمانی برای ادغام و تملیک مؤسسات درمانی، نظارت مالی بر اجرای طرح‌های بیمارستانی و … از جمله خدماتی است که دیدگاهان نوین به پشتوانه‌ی تجربه و تخصص خود در این حوزه ارائه می‌کند.

چرا دیدگاهان نوین؟

نگاه تخصصی و متمرکز دیدگاهان به صنعت بهداشت، درمان و دارو و قرار دادن آن به عنوان یکی از صنایع ویژه‌ی خود، در کنار تجربه‌ی قابل‌قبول در طیف گسترده‌ای از خدمات قابل ارائه در این حوزه، دو مزیت اصلی دیدگاهان نوین برای ارائه‌ی این خدمت است.

  • تجارب دیدگاهان نوین در این صنعت

    دیدگاهان نوین طی دوره‌ی محدود فعالیت خود، خدمات مختلفی به شرکت‌های فعال در صنعت بهداشت، درمان و دارو ارائه کرده که شامل ارائه‌ی خدمات به بیش از ۱۵ پروژه در حوزه‌های ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزش‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها در این صنعت بوده است. خدماتی که در قالب نیازهایی مانند اخذ موافقت اصولی یا مجوز فعالیت، ارزش‌گذاری برای انجام معاملات بلوکی، پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ... به انجام رسیده است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائه‌ی خدمات در این صنعت

    مشاوره‌ی متمرکز و اختصاصی در صنعت بهداشت، درمان و دارو توسط دیدگاهان نوین، منجر به تخصصی‌ و حرفه‌ای شدن ارائه‌ی خدمات به این صنعت شده است. از طرف دیگر پوشش کامل و جامع خدمات مشاوره‌ی مالی مورد نیاز فعالین این صنعت به مزیتی تبدیل شده است که یافتن مشابهی برای آن در بازار آسان نیست.

  • برای کسب اطلاعات بیش‌تر

    برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعه‌ی کسب‌وکار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح‌ها
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/08/12
کارفرما: گروه دارویی برکت
خدمت ارائه شده: ارزش‌گذاری
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1395/06/27
کارفرما: گروه دارویی برکت
خدمت ارائه شده: ارزش‌گذاری
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1392/10/09
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1392/09/25
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/05/31
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: نظارت بر طرح‌ها
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/06/16
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)