ارزیابی فنی و اقتصادی
تعریف خدمت

امکان‌سنجی به معنای بررسی میزان سودآوری یک طرح در صورت انجام سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن طرح می‌باشد. عوامل اقتصادی، فنی و قانونی می‌توانند بر روی سودآوری یک طرح اثرگذار باشند، بنابراین برنامه‌های تولیدی و عملیاتی، محدودیت‌های فنی، مکان‌یابی و محل استقرار، چارچوب‌های قانونی و محیطی، مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط و هزینه‌های اقتصادی، زمان‌بندی اجرای طرح، منابع مالی مورد نیاز و نحوه‌ی بازاریابی از جمله مواردی هستند که در ارائه‌ی یک گزارش امکان‌سنجی بایستی مورد توجه قرار گیرند. انجام مطالعات امکان‌سنجی به دانش فنی، حقوقی، مالی، اقتصادی و هم‌چنین آشنایی با شرایط بازار و نحوه‌ی تأمین مالی نیاز دارد.

کاربردهای این خدمت

مطالعات امکان‌سنجی صرفاً به موارد مالی و اقتصادی محدود نمی‌شوند، بنابراین کلیه‌ی افرادی که قصد انجام یک سرمایه‌گذاری جدید را دارند می‌توانند از خدمات امکان‌سنجی در زمینه‌های فنی، عملیاتی، فرهنگی، قانونی، بازاریابی، مکان‌یابی، مالی، اقتصادی، زمان‌بندی اجرا و مواد اولیه‌ی مورد نیاز، استفاده نمایند.

شرایط استفاده از این خدمت

کلیه‌ی افرادی که در زمینه‌های تولیدی و خدماتی قصد انجام یک سرمایه‌گذاری جدید را دارند، می‌خواهند کسب‌وکار خود را توسعه دهند یا قصد دریافت وام بانکی دارند، می‌توانند برای پیش‌بینی سودآور بودن طرحشان از خدمات امکان‌سنجی در زمینه‌های مختلف استفاده نمایند.

چرا دیدگاهان نوین؟

با توجه به تنوع و گستردگی تجارب دیدگاهان نوین در ارائه‌ی این خدمت و هم‌چنین اشراف نیروی انسانی شرکت بر حوزه‌های مالی و اقتصادی، فنی و حقوقی در طرح‌های اقتصادی و غیرانتفاعی، دیدگاهان نوین انتخابی مطمئن برای ارائه‌ی این خدمت به شما خواهد بود.

  • تجارب دیدگاهان نوین در ارائه‌ی این خدمت

    در طی سه سال اخیر فعالیت، دیدگاهان نوین برای حدود ۱۰۰ پروژه، خدمت ارزیابی فنی و اقتصادی را ارائه کرده است. این پروژه‌ها عموماً در صنایعی مانند: ۱- نفت، گاز و پتروشیمی ۲-کشاورزی و دامداری ۳- صنایع و معادن، ارائه شده است.

  • مزایای دیدگاهان نوین در ارائه‌ی این خدمت

    تجارب متعدد در ارائه‌ی موفق این خدمت در صنایع مختلف، همراه با طیف دانش‌ها و مهارت‌های متنوع لازم برای این خدمات در داخل سازمان (شامل کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد، مهندسی و ...) در کنار شبکه‌ی گسترده‌ی مشاوران در حوزه‌های فنی و صنعتی، از جمله مزایای دیدگاهان نوین در ارائه‌ی این خدمت است.

  • برای کسب اطلاعات بیش‌تر

    برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با آقای شکرالهی، مدیر توسعه‌ی کسب‌وکار دیدگاهان نوین تماس بگیرید.

پروژه های انجام شده

کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/06/02
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1392/09/25
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: بهداشت، درمان و دارو
تاریخ ارائه: 1394/05/31
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: خدمات مالی
تاریخ ارائه: 1393/10/13
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: خدمات مالی
تاریخ ارائه: 1393/08/21
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/11/20
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: معادن و فلزات
تاریخ ارائه: 1395/05/16
کارفرما: بنیاد برکت
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/07/14
کارفرما: گروه اقتصادی تدبیر
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ ارائه: 1395/03/10
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/22
کارفرما: گسترش الکترونیک مبین ایران
خدمت ارائه شده: ارزیابی فنی و اقتصادی
صنعت فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ ارائه: 1394/12/10
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)