خلاصه گزارش عملکرد ۵ سال فعالیت دیدگاهان نوین
اخبار ۲۰۱۶/۱۲/۲

در این خلاصه گزارش که به مناسبت پنجمین سال فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین و برای تشریح نمایش روند رو به رشد و رسیدن به اهداف توسعه‌ی اولیه‌ی این شرکت تهیه شده است، ارزیابی کلی از بخش‌های مختلف فعالیت این شرکت از آغاز تا امروز ارائه ‌شده و روندهای توسعه و گسترش شرکت به نمایش درآمده است. در پوسترهای اینفوگرافیک طراحی‌ شده، ابعادی از فعالیت شرکت، شامل بخش‌های زیر به تصویر کشیده شده است:

۱.  نمایش روند توسعه‌ی نیروی انسانی و ساختار سازمانی شرکت.

۲.  روند توسعه‌ی ارتباطات و خدمات ارائه‌شده‌ی شرکت.

۳. حوزه‌های صنعتی فعالیت شرکت در طی این دوره و تعداد و روند خدمات ارائه شده.

۴.عملکرد مالی و شاخص‌های مختلف عملکردی شرکت در طی دوره‌ی فعالیت.

‌‌در بخش توسعه‌ی نیروی انسانی شرکت، تغییر ساختار از ساختار مدیریتی هرمی به ماتریسی، با تکمیل زیرساخت‌های لازم از نظر تجربه‌ی موجود در سازمان، افزایش هماهنگی میان بخش‌ها و تعداد مناسب نیروی انسانی، یکی از نکات مهم توسعه‌ی نیروی انسانی شرکت در طی این دوره از فعالیت شرکت بوده که در این گزارش به آن تأکید شده است.

تغییر ساختار از ساختار مدیریتی هرمی به ماتریسی، با تکمیل زیرساخت‌های لازم از نظر تجربه‌ی موجود در سازمان، افزایش هماهنگی میان بخش‌ها و تعداد مناسب نیروی انسانی، یکی از نکات مهم توسعه‌ی نیروی انسانی شرکت در طی این دوره از فعالیت شرکت بوده که در این گزارش به آن تأکید شده است.

در بخش روند توسعه‌ی ارتباطات و خدمات ارائه‌شده‌ی شرکت می‌توان گفت هدف اصلی و اولیه از تأسیس شرکت، برآورده کردن نیازهای شرکت‌های زیرمجموعه‌ی ستاد اجرایی بوده است. هدفی که به نظر می‌رسد پس از ۵ سال فعالیت به آن نزدیک شده و فعالیت‌های دیدگاهان نوین، در هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های مختلفی از مجموعه‌ی ستاد درگیر شده است.

در بخش حوزه‌های صنعتی، فعالیت مشاوره‌ی شرکت پس از ۵ سال فعالیت، تمرکز کلی شرکت بر روی ۱۳ شاخه‌ی صنعتی مختلف بوده که در گزارش به تعداد و خدمات ارائه‌شده در این صنایع اشاره شده است. پس از این دوره‌ی ۵ ساله فعالیت، دیدگاهان نوین علاوه بر خدمات خود در حوزه‌های متنوع از خدمات مشاوره‌ی مالی، تصمیم گرفته در ۴ حوزه‌ی صنعتی ۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲-نفت، گاز و پتروشیمی، ۳-خدمات مالی، ۴-بهداشت، درمان و دارو، بسته‌هایی خدماتی اختصاصی تعریف کند.

پس از این دوره‌ی ۵ ساله فعالیت، دیدگاهان نوین علاوه بر خدمات خود در حوزه‌های متنوع از خدمات مشاوره مالی، تصمیم گرفته در ۴ حوزه‌ی صنعتی ۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۲-نفت، گاز و پتروشیمی، ۳-خدمات مالی، ۴-بهداشت، درمان و دارو، بسته‌هایی خدماتی اختصاصی تعریف کند.

در نهایت خروجی مالی تمامی این تحولات نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و به نمایش گذاشته‌ شده است.

دانلود بخش‌هایی از گزارش عملکرد ۵ ساله‌ی دیدگاهان نوین

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)