مقالات ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

در این گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ارائه میشود.

معرفی شرکت

اين شركت در سال ۱۳۶۷ با مشاركت شركت فولاد مباركه براي ارائه خدمات مهندسي و ساير خدمات مورد نياز كارخانه فولاد مباركه تا سيس شده است. ارائه خدمات نامبرده از طريق تا سيس شركتهاي زير مجموعه از جمله شركت حمل و نقل توكا، شركت ساخت و توسعه مديريت صنايع توكا EPC ، شركت توكابتن، شركت توكا تدارک، شركت BETTER FUTURE ، شركت توكا سبز، صنايع ورقهاي پوشنننچ دار اهارمتال ب تياري انجام شده است. شركت فولاد مباركه با حدود ۳۰ درصد سهامدار عمده اين شركت مي باشد. سهام شركت سرمايه گذاري توكا فولاد در سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده.

 

متن کامل این گزارش را در اینجا میتوانید مطالعه کنید.

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533