چالش‌های پیش روی بازار سرمایه
مقالات ۲۰۱۷/۱۰/۲۳

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود.

از جمله مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر بازار سرمایه ی کشور را تهدید می کند در دو حیطه ی مجزا از یکدیگر و به طور کلی ۱. وجود شکاف مثبت بین نرخ سود بانکی و اوراق بدون ریسک با تورم و ۲. عدم وجود برنامه عملیاتی و کارشناسی شده جهت اصلاح قوانین موجود در بازار سرمایه می باشد که اولی تحت نظارت سیستم پولی بوده اما در خصوص قوانین موجود نقش سازمان بورس غیر قابل انکار خواهد بود. در ادامه به مهمترین چالش های موجود در خصوص قوانین موجود و راه حل پیشنهادی آن توضیح داده خواهد شد:

 

الف – ناکار آمدی قوانین مربوط به بسته شدن و بازگشایی نماد های بورسی

بسته بودن نمادها با دو علت عمده یکی تاخیر در انتقال اطلاعات از سمت ناشران بازار سرمایه و تخلف هایی در ارتباط افشای اطلاعات و دیگری سخت گیریهایی است که از سوی سازمان بورس انجام می شود.  دستور العمل پذیرش و دستور العمل معاملات با رویکرد بهبود فرآیند توقف و بازگشایی نمادها قطعاً جای بررسی و اصلاح دارند به گونه ای که این فرآیند باعث کاهش نقدینگی و بلوکه شدن سرمایه افراد نشود. از جمله اقداماتی که در این راستا می توان پیشنهاد داد افزایش تابلوهای معاملاتی و طبقه بندی شرکت ها برای پیوستن به این تابلوها با سطوح ریسک متفاوت است. به طوری که انتقال نماد یک شرکت از یک تابلو به تابلوی دیگر (بدون نیاز به بسته شدن نماد) این سیگنال را به سرمایه گذاران صادر کند که به لحاظ ارایه ی اطلاعات ویا معاملات مشکوک در سهم مورد نظر ریسک شرکت افزایش پیدا کرده است

 

ب – ناکارآمدی شیوه ی افشای اطلاعات توسط شرکت ها

بحث اطلاعات محرمانه به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده است یعنی گردش اطلاعات پیش از آنکه روی سایت های رسمی سازمان بورس قرار گیرد در میان برخی افراد وجود دارد. صورت های مالی پیشبنی شده توسط شرکت ها و افشا آن در بازارهای بورس جهانی وجود ندارد و آنچه توسط شرکت ها افشا می گردد تنها اطلاعات عملکرد هستند و بحث پیشبینی توسط شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و تحلیلگران انجام می گیرد. همچنین سرعت افشا اطلاعات به دلایل متفاوت از جمله سازوکار غیر کارآمد موجود برای این فرآیند بسیار پایین است. برای مثال برای بارگذاری صورت های مالی و یا نامه های مهم الزام به رعایت الگو های از پیش تعیین شده ای است که لزوما ممکن است با فرآیند اتفاق افتاده هم خوانی نداشته باشد و پشتیبانی سیستم های افشا اطلاعات موجود پاسخ گوی حل مشکلات در لحظه نمی باشد. سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و اصلاح و تسهیل فرآیند افشا اطلاعات باید جز مهمترین فعالیت های سازمان بورس در دستورکار قرار بگیرد.

 

ج – قوانین سخت اعطای مجوز و عدم پیگیری های لازم پس از آن

قوانین اعطای مجوز انواع نهاد های مالی در بازار سرمایه به قدری سختگیرانه اعمال می گردد که باعث ایجاد بازار سیاهی برای داد و ستد آنها شده است جدا از این بحث این سختگیری ها پس از اعطای مجوز برای آنها به میزان اولیه نبوده به طوری که تخلف های کوچک توسط آنها نادیده گرفتن تقلی می گردد.لذا پیشنهاد میگردد بیشتر از سختگیری در اعطا ی مجوز، سختگیری در عملیات نهادی های مالی و الزام آنها به رعایت مقررات باشد. همچنین وابسته بودن تمدید مجوز های نهادهای مالی به نظر شخصی افراد مطلوب ارزیابی نمی گردد لذا وجود الگریتمی مشخص از فعالیت ها و کسب شرایط مشخصی از پیش تعیین شده توسط نهاد مالی باید مد نظر باشد نه خوش آمد افراد. چرا که در غیر این صورت موجب عدم اطمینان افراد و نهادهای مالی به سازمان قانون گذار و کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت در بازار سرمایه می گردد.

برچسب‌ها

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)