نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی
مقالات ۲۰۱۸/۰۳/۷

الهه ظفری /تحلیلگر و کارشناس سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. تلاش برای  تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.از مهمترین ضرورت های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی شامل: ضرورت تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی گری،ساده زیستی، نتراشیدن هزینه و کم خرج بودن مدیران،مشارکت مردمی، نهادینه کردن حمایت از تولید ملی و استفاده از همه ظرفیتهای کشور، عقلانیت اقتصادی، نگاه مولد به درون، خوداتکایی، خودکفایی و شفافیت در اطلاعات می باشد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. توسعه بازار سرمایه به پیاده سازی زیرساخت ها ی اقتصادی و از جمله اقتصاد مقاومتی کمک می کند.نتایج نشان می دهد نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه خرد از سطح جامعه و هدایت آن به سمت بازار تولید، منبعی مطمئن برای تامین سرمایه شرکت های تولیدی داخلی، برگزاری مجامع سالانه و کمک به شفافیت اقتصادی از کارکرد های بازار سرمایه در پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی می باشد.

می توان گفت مهمترین نقش بازار سرمایه هدایت سرمایه به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است.بازار سرمایه توانسته است  با سازوکار های موجود(توسعه بورس های مختلف،  ابزارهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک، توسعه زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری) امکان مشارکت افراد در بازار سرمایه را فراهم کند و باعث بوجود آمدن بستری جهت رشد اقتصادی و پویای آن باشد.از طرفی دیگر بازار سرمایه به عنوان محلی برای رقابت اقتصادی محیط قانونمندی را برای بنگاه ها به منظور بهبود و پیشی گرفتن در این رقابت را فراهم آورده است . از مهمترین فعالیت هایی که در این خصوص انجام شده است می توان به واگذاری سهام شرکت های دولتی در چهارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ از طریق بورس اشاره داشت .همچنین بورس کالای ایران با نزدیک به یک دهه فعالیت و بورس انرژی، توانسته اند با ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و تحت نظارت، به تقویت رقابت پذیری اقتصاد به عنوان یکی دیگر از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط بازار سرمایه بپردازد.

بورس های کالایی تا حدودی توانسته اند  در مسیر حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم حرکت کنند. همچنین  استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و اوراق مشتقه، تقویت رینگ صادرات و استفاده بهینه از ظرفیت کشف قیمت در بورس زمینه ساز کارایی تخصیص مواد اولیه در کشور خواهد بود. در حال حاضر، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، فلزی و پتروشیمی در این بورس انجام میشود.

در خصوص ایجاد ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه های در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری؛ بازار سرمایه می تواند وجوه در اختیار مردم قرار گرفته را ساماندهی کرده و با ارائه خدمات مالی به سمت فعالیت های اقتصادی مولد بکشاند؛ این امر نه تنها باعث کاهش تورم و سرعت رشد نقدینگی جامعه میشود، بلکه همچنین منجر به ایجاد ارزش افزوده هم برای دریافت کنندگان یارانه و هم برای اقتصاد کشور میشود.

از دیگر کارکرد های بازار سرمایه کمک به شفاف سازی اقتصادی است. علاوه بر کارایی اطلاعاتی و عملیاتی که در بورس ها به وجود می آید، بازار سرمایه میتواند به کارایی تخصیص منابع در اقتصاد نیز کمک کند؛ بنابراین شفافسازی اقتصادی که در بندهای لازمه ی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شده است ، از حوزه های اصلی موردتوجه در بازار سرمایه است، به گونه ای که شفافیت بیشتر با ریسک کمتر در معاملات همراه است .راه اندازی سیستم های الکترونیکی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه کدال نیز به ارتقای فضای کسب وکار در بازار سرمایه کمک کرده است. گزارشات شفاف شرکتهای بورسی که به طور مستمر و زمان کم از طریق سامانه هایی مثل کدال و مبتنی بر ابزارهایی چون    XBRL منتشر میشود میتواند به عنوان مرجعی در تصمیم گیریهای کنترلی توسط نهادهای ناظر و سیاستگذاریها استفاده شود، نمونه ای از اقدامات انجام گرفته در این خصوص بوده اند./

 

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)