تغییرات نظام کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیک
مقالات ۲۰۱۷/۱۰/۹

در خصوص انتشار نامه مدیر عامل شرکت شاپرک خطاب به شرکت‌های PSP مبنی بر قصد بانک مرکزی برای تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک و لزوم در نظر داشتن تعدیل احتمالی در درآمد شرکت‌ها بر اساس مطالعات صورت گرفته تغییرات مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. کارمزد برخی از تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود؛

۲. سایر تراکنش‌های خرید تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود.

از طرف دیگر در خصوص نرخ این کارمزد ها؛ سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پی‌اس‌پی که تا کنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آن‌جایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها خواهد بود و به نظر می‌رسد تعدیل مد نظر نامه در این خصوص باشد.

از بین ۴ شرکت PSP پذیرفته شده در بورس به ترتیب شرکت پرداخت (۷۵ درصد)، رتاپ (۵۰ درصد)، رکیش (۴۴ درصد) و در آخر شرکت آپ (۳۸ درصد) بیش‌ترین محل درآمد از دستگاه‌های پوز و به تبع آن بیش‌ترین تاثیرپذیری از تغییر احتمالی در آن را خواهند داشت.

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)