تحلیل بنیادی معدنی کیمیای زنجان گستران
مقالات ۲۰۱۷/۱۰/۲۳

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران با هدف تولید کنسانتره سرب و روی در راستای تأمین نیاز بازارهای داخلی و دستیابی به بازارهای بین المللی در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد . با تصویب اساسنامه ، انتخاب هیأت مدیره ، بازرس قانونی و ثبت شرکت در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۶ تحت شماره ۷۰۸۳ در اداره ثبت زنجان ،بعنوان یک شرکت خصوصی عملاً فعالیت خود را آغاز نمود.

کنسانتره روی و سرب سولفوره و کنسانتره روی و سرب اکسیده از تولیدات این شرکت می باشند.

دریافت گزارش تحلیل بنیادی کیمیاکیمیا ۱۳۹۶

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to dnovin.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • dnovin.vaultpos.com/links.txt (port 80)